NAJBLIŻSZE KURSY:

KLAWESYN / WŁADYSŁAW KŁOSIEWICZ / 19 - 24 czerwca 2018

WIOLONCZELA / ANDRZEJ BAUER / 24 - 30 lipca 2018

PSYCHOLOG / KATARZYNA GRAŻYŃSKAZAPRASZAMY SERDECZNIE do wzięcia udziału w Kursach Mistrzowskich skierowanych do uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia oraz studentów i absolwentów uczelni muzycznych.

WAŻNYM ELEMENTEM programu Kursów Mistrzowskich są przewidziane dla wszystkich uczestników (czynnych i biernych) warsztaty „Psychologia wykonawstwa muzycznego” prowadzone przez p. mgr Katarzynę Grażyńską, trenerkę umiejętności psychologicznych i społecznych. Dzięki temu intensywne kursy poświęcone solowej praktyce muzycznej będą wzbogacone o bardzo potrzebny młodym wykonawcom aspekt pracy artysty muzyka. Trening umiejętności psychologicznych dedykowany uczestnikom kursu będzie skoncentrowany na budowaniu i poszerzaniu świadomości emocjonalnej oraz przełożeniu jej na spójną ekspresję muzyczną.

MIEJCE ZAJĘĆ: Pałac Raczyńskich w Warszawie (Archiwum Główne Akt Dawnych, ul. Długa 7).

OFERTA:

Uczestnik czynny:

- 5 godzin lekcyjnych indywidualnych zajęć z nauczycielem

- możliwość uczestniczenia w lekcjach uczestników czynnych jako słuchacz

- 16 godzin warsztatów grupowych z psychologiem.

- uczestnictwo w koncercie finałowym

- opłata – 900 zł


Uczestnik bierny:

- możliwość uczestniczenia w lekcjach uczestników czynnych jako słuchacz

- 16 godzin warsztatów grupowych z psychologiem

- wstęp na koncert finałowy

- opłata – 500 zł

UCZESTNICTWO: Liczba uczestników czynnych i biernych jest ograniczona. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz ostateczna decyzja pedagoga prowadzącego zajęcia. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane e-mailem na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

WARUNKIEM zgłoszenia uczestnictwa w kursie jest przesłanie:

- skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego
- dowodu przelewu opłaty za kurs
- (w przypadku niepełnoletnich) pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych
na adres: archiwum@narolarte.pl w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

OPŁATY za kurs prosimy dokonać na rachunek:

Fundacja Pro Academia Narolense
NEOBANK – 72 9068 1013 0000 0000 0194 6453
tytułem: ARCHIWUM + imię i nazwisko uczestnika

Po otrzymaniu opłaty Fundacja wystawia fakturę.
​Opłata za kurs nie obejmuje wyżywienia, kosztów noclegów ani ubezpieczeń.

DOKUMENTY do pobrania:

Kurs klawesynowy:


Kurs wiolonczelowy:


Plakat

ORGANIZATORZY: Fundacja Pro Academia Narolense, Narol Enterprise sp. z o.o., Archiwum Główne Akt Dawnych